Hakkımda

Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek

Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2010 yılında Vakfı Gureba Hastanesi’nde Üroloji alanında ‘Uzmanlık Eğitimi’ni tamamlamıştır. İstanbul Tıp Fakültesi, Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, 2015 yılında Doçentlik unvanını almıştır.

2015 – 2016 yıllarında Sheffield Üniversitesi ve Hallamshire Hastanesi’nde çalışmalar yürütmüştür. 2016 yılında Türkiye’ye dönerek Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, 2020 yılından bu yana Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ürolog olarak görev yapmaktadır.

Üroloji alanında yenilikçi bakış açısına sahip olan Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, hastalarını gelişen teknolojiden faydalanarak tedavi etmektedir. Pek çok uluslararası araştırma ve bilimsel yayın ile üroloji alanına ciddi katkılar sağlayan Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı olarak hastalarını tedavi etmektedir.

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,İstanbul 1999-2005
Tıpta Uzmanlık Üroloji Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 2005-2010
Doçentlik SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesi 2015
Doktora Rekonstrüktif Üroloji Profesor Christopher Chapple başkanlığında Sheffield Üniversitesi ve Hallamshire Hastanesi , İngiltere 2015-2016

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı   ve  Danışmanı : Stres Üriner Inkontinans Hastalarında Transobturator ve Retropubik Miduretral Gevsek Sling Cerrahisinin Etkinlik ve Komplikasyon Oranlarının Karsılastırılması (2010) Tez Danısmanı: Prof.Dr. Sinasi Yavuz Önol Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültes Üroloji Kliniği

İlgi Alanları: Rekonstruktif üroloji, Robotik cerrahi, Üroonkoloji

 

Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Uzman Dr. Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi – İstanbul 2011- 2012
Uzman Dr. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği - İstanbul 2012 Ocak - 2015
Doç. Dr. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği - İstanbul 2015
Doç.Dr. Sheffield Üniversitesi ve Hallamshire Hastanesi , İngiltere 2015-2016
Eğitim Sorumlusu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği - İstanbul 2016 – 2020 Mayıs
Eğitim Sorumlusu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği - İstanbul 2020 Haziran - Halen

İdari Görevler:
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu – 2020

Yönetilen Tezler:

Tıpta Uzmanlık

  1. Yunus ÇOLAKOĞLU (2020). Robotik ve Açık Perineal Radikal Prostatektomi’nin onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
  2. Ramazan UĞUR (2020). Bulber uretra darlığında uç uca anastomoz uretroplasti ve bukkal mukozal greft uretroplasti tekniklerinin ereksiyon fonksiyonuna etkisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
  3. Abdullah Hızır YAVUZSAN (2017). Robotik ve laparoskopik parsiyel nefrektomilerde renal nefrometri skoruna göre peroperatif parametrelerin karşılaştırılması. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  1. Türk Üroloji Derneği
  2. Türk Androloji Derneği
  3. Avrupa Üroloji Derneği
  4. Amerika Üroloji Derneği
  5. Amerika Genitoüriner Rekonstruktif Cerrahi Derneği

Ödüller :

  1. Alpay KELAMI, Erkek Cinsel Saglık ödülü, Türk Androloji Dernegi, 2011
  2. Erkek Cinsel Saglık Alpay KELAMI ödülü, Türk Androloji Dernegi, 2009
0 +
Ameliyat
0 +
Operasyon
0 +
Yıllık Tecrübe