Üretra Darlığı

Üretra Darlığı

Üretra, idrarın geçtiği penisin ucu ile mesane arasındaki bağlantı borusudur. Üretra darlığı idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı atılamamasına ve dolayısıyla idrarın mesanede birikmesine, mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olur. Üretra darlığının en sık nedeni geçirilmiş enfeksiyonlar olmakla birlikte travmalar ve yapılan cerrahi operasyonlar da üretra darlığına neden olabilir. Darlıklar mesane ile penisin ucu arasında bir kaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişen bir uzunluğa sahip olabilir. Üretra daralması bir defa gerçekleştikten sonra müdahale edilmeden kendiliğinden düzelmez ve ameliyat gerekebilir. Mesane ve idrar yollarının boşalmasının bozulması, mesanede sürekli bir doluluk hissi yaratmakla beraber, üretradaki darlık sebebiyle idrarın tam ve rahat tahliyesi gerçekleşemez. Bu nedenle ortaya zayıf idrar akışı, İdrar yaparken ağrı, sürekli idrara sıkışıkmış hissetmek gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Mesanenin boşalması bozulduğu zaman, mesanede daha fazla idrarın biriktirilebileceği boşluk kalmaz ve tedavi
edilmediği durumlarda böbreklerde de genişlemeye neden olarak böbrek hasarı yaratabilir. Bunun yanı sıra, idrarın dışarı atılamaması nedeniyle, idrar yolu enfeksiyonları ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Üretra darlığı tanısı detaylı bir tıbbi öykünün ardından yapılacak fizik muayene ve ek olarak işeme testi ve endoskopik veya radyolojik tetkikler eşliğinde konulabilir. Üretra darlığının varlığı ortaya konulduktan sonra, bu durumun giderilmesine yönelik cerrahi işlemler uygulanabilir. Üretra darlığının ilaçlarla tedavisi mümkün değildir. Üretra darlığının tedavisinde kullanılan farklı yöntemler vardır. Bunlar darlığın cerrahi yöntemlerle genişletilmesi, endoskopik yani kapalı olarak darlığın kesilerek açılması ve üretroplasti ameliyatıdır. Seçilecek olan tedavi yöntemi darlığın nedenine, yerine, uzunluğuna ve ciddiyetine göre değişir.