da Vinci Robotik Cerrahi

da Vinci Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahidir. Cerrahın cerrahi işlemleri çok hassas bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan teknolojik olarak oldukça gelişmiş bir tekniktir. Cerrahi aletler robotun kollarına sabitlenir ve uzman tarafından uzaktan konsoldan kontrol edilir.

Robot, cerrahın hareketlerini yeniden üretir. Robotik cerrahinin geleneksel açık cerrahiye göre avantajları, daha küçük ve daha hassas kesiler yapılabilmesi sayesinde iyileşme süresinin ve cerrahi müdahaleye bağlı ağrının daha az olmasıdır. Genel anestezi altında yapılır.

Robotik Cerrahi Neden Yapılır?

Bu ameliyat türü çok hassastır ve bu nedenle hastalar için çok daha güvenlidir. Ayrıca geleneksel endoskopik tekniklere göre avantaj sağlamanın yanı sıra kullanılan aletler sayesinde küçük ve hassas hareketler mümkündür. Cerrahın bu tür bir ameliyatı gerçekleştirmesi daha uzun sürebilir. Ancak hassasiyet ve güvenlik derecesi çok daha yüksektir. Bu tür bir ameliyat, aşağıdakiler gibi farklı prosedürlerde gerçekleştirilebilir:

 • Böbrek Nakli
 • Prostat Kanseri
 • Mesane Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • UPJ Darlığı

Bu ameliyat türü çok hassastır ve bu nedenle robotik cerrahi hastalar için çok daha güvenlidir.

Robotik Cerrahinin Avantajları

Klasik cerrahi ile yaklaşımları arasında olan açık cerrahi ve laparosopik cerrahiye nazaran robotik cerrahinin çeşitli avantajları bulunmaktadır. Bu noktada söz konusu tedavi yönteminin sağladığı avantajlardan aşağıdaki gibi bahsedebiliriz.

 • Bu cerrahi yönteminde cerrahlar robotik kolda bulunan kamera ile ameliyat bölgesini çok daha yüksek kalite ile görebilmektedir. Bu noktada ameliyatın başarısında da artış söz konusu olacaktır.
 • Robotik kolların tercih edilmesi ile ameliyat prosedürlerinin çok daha etkili ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale gelir.
 • Robotik sistem birden çok kol ile aynı anda çalışılmasını mümkün kılar. Normalde gerçekleştirilmesi gereken imkansız ve zor tekniklerin uygulanması robotik cerrahi ile gerçekleştirilmektedir.
 • Bu operasyonda küçük bir kesi ile cerrahi operasyon gerçekleştirilebilir. Minimal cerrahi yönteminde ameliyat bölgesi ile ilgili komplikasyonların gelişme ihtimali çok daha azdır. Ameliyat sonrasında çok daha az ağrı ve kan kaybı oluşmaktadır. Bunun yanı sıra iyileşme süresinin de hızlandığını ifade edebiliriz.
 • Robotik cerrahiden sonra hastanede kalış süresinin büyük ölçüde azaldığından bahsedilebilir. Bu doğrultuda hasta erken dönemde taburcu olur.
 • Ameliyat bölgesinde damar ve sinir gibi korunması gerekli olan dokular, robotik kolda yüksek çözünürlüklü kamera ile kolay tespit edilmektedir. Cerrah ameliyat ortamını net ve derinlikli bir şekilde inceleme imkanına sahiptir.

Robotik Cerrahi Neleri Kapsar?

Cerrah, ameliyat sırasında ihtiyaç duyulacak aletlerle donatılmış robotun hareketlerini bir bilgisayar istasyonundan yönlendirir. Cerrah, aletleri vücuda yerleştirmek için küçük kesikler ve bir ucunda endoskop adı verilen kameralı ince bir tüp yapar.

Bu, cerrahın ameliyat yapılırken vücudun içinin üç boyutlu görüntülerini görmesini sağlayacaktır. Robot, ameliyatı gerçekleştirmek için uzmanın elinin hareketlerini taklit eder.

Müdahale Sonrası Bakım

Kesiler geleneksel açık cerrahiye göre daha küçüktür. Bu nedenle iyileşme daha hızlı, daha az ağrılı ve daha az kan kaybı olur. Ayrıca enfeksiyon riski daha azdır ve hastanede kalış süresi daha kısadır.