Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral reflü(VUR) genellikle bebeklerde ve çocuklarda görülen, erken teşhis ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren ve gelişim geriliği olan çocuklarda akla gelmesi gerekir. Bu hastalarda idrarın böbreğe geri kaçışını engelleyen sistem tam olarak gelişmemiş ya da bozulmuştur. 100 çocuktan birinde izlenir. VUR mesane ile üreterlerin (böbrek ile mesane arasında idrar taşıyan ince kanallar) birleşme açısının bozuk olması, mesanede depolanma ve işeme basınçlarının normalden yüksek olması gibi sebeplerden dolayı gelişebilir. Doğumsal olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Genellikle idrar yolu enfeksiyonu ile belirti verir. Bu idrar yolu enfeksiyonlarına ateş de eşlik ediyorsa (piyelonefrit, üst idrar yol enfeksiyonu) böbrekte hasar bırakmaktadır. VUR genellikle düşük dereceli ise kendiliğinden düzelir. Sünnet normal çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığı için VUR’lu çocuklarda erken bebeklik döneminde konservatif yaklaşımların bir parçası olabilir. VUR hastalarının tedavisinde en büyük amaç; böbrekte oluşabilecek hasarın engellenmesidir. Öncelikle hastalığın birincil ya da ikincil olduğunun belirlenmesi ve vars a altta yatan nedenin tedavi edilmesi gereklidir.Genellikle 1. ve 2. Derece ile tek taraflı 3. Ve 4.derece VUR olgularında antibiyotik tedavisi yeterli olurken; hasarın bulunduğu çift taraflı 3-4-5. Derece VUR olgularında genellikle cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Cerrahi tedavide çok çeşitli yöntemler uygulanmakla birlikte, tedavi başarı oranlarının %95 seviyesinde olduğu bilinmektedir.