Ürogenital Fistüller

Ürogenital Fistüller

Ürogenital fistüller kadınlarda üreme yolları ile idrar yolları arasında olmaması gereken bir bağlantının olmasıdır. Bu durum pelvik cerrahilere, pelvik hastalıklar veya radyoterapiye bağlı gelişebilirken bazı olgular kötü şartlarda yapılan doğum nedenli de olabilir. Mesane ile vajina arası olanlara vezikovajinal(mesane ile vajina arası) fistüller denilirken en sık görülen türdür. Daha sonra üreterovajinal ve üretrovajinal tipleri gelmektedir. Vezikoüterin(mesane ile rahim arası), vezikoservikal(mesane ile rahim ağzı arası), vesikoperitoneal (mesane ile karın boşluğu arası) ve vesikokolonik (mesane ile kalın bağırsak arası) tipleri nadir görülür. Bulgular : idrar yolları ile vajina arası olan fistüllerde vajenden idrar sızması görülür. Pozisyona bağlı olarak devamlı sızma veya aralıklı sızma görülmesi karakteristik bulgusudur. Çevre dokuların sağlığı ve kondisyonu tedavide belirleyicidir. Özellikle sezaryen doğum sonrası oluşan yaralanmalarda olmak üzere eğer dokular sağlıklı ise cerrahi tedavi zaman kaybedilmeden yapılmalıdır. Cerrahi sonrası 10-14 gün sondalı takip önerilir. Ama dokularda nedbe oluşumu varsa 6-12 hafta beklenebilir ve bu süreçte mesaneye sonda takılması ile kendiliğinden kapatılması sağlanabilir .Olguların %7-20 sinde cerrahi tedavide başarı sağlanamamaktadır.