Üriner İnkontinans

Üriner İnkontinans

İdrar kaçırma yaygın bir sorundur. Şiddeti, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda ara sıra idrar kaçırmaktan, tuvalete zamanında gidemeyeceğiniz kadar ani ve güçlü bir idrara çıkma dürtüsüne kadar değişir.

Üriner inkontinans türleri şunlardır;
Stres inkontinans: Öksürerek, hapşırarak, gülerek, egzersiz yaparak veya ağır bir şey kaldırarak mesanenize baskı uyguladığınızda idrar kaçar.
Sıkışma (Urge) İnkontinans: Yoğun bir idrara çıkma dürtüsünün ardından istemsiz idrar çıkışı olur. Gece boyunca da dahil olmak üzere sık sık idrara çıkmanız gerekebilir.
Taşma inkontinans: Tamamen boşalmayan bir mesane nedeniyle sık veya sürekli idrar damlaması yaşarsınız.
Fonksiyonel inkontinans: Fiziksel veya zihinsel bir bozukluk, tuvalete zamanında gitmenizi engeller.
Karışık inkontinans: Birden fazla tipte üriner inkontinans yaşarsınız - çoğu zaman bu, stres inkontinansı ve urge inkontinansın bir kombinasyonunu ifade eder.
Geçici Üriner İnkontinans: Bazı içecekler, yiyecekler ve ilaçlar idrar söktürücü görevi görerek mesanenin uyarılmasına ve idrar hacminin artmasına neden olabilir. Bunlar; alkol, kafein, gazlı içecekler, yapay tatlandırıcılar, çikolata, acı biber, yüksek doz C vitamini, İdrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonundan veya kabızlıktan da kaynaklanabilir.
Kalıcı Üriner İnkontinans: Üriner inkontinans, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, altta yatan fiziksel problemlerin veya değişikliklerin neden olduğu kalıcı bir durum olabilir; gebelik, doğum, yaşlılık, menapoz, prostat büyümesi / kanseri, obstrüksiyon, nörolojik hastalıklar(MS,Parkinson,Beyin Tümörü)

Tanı
İdrar tahlili, Mesane günlüğü, Ultrasonografi

Tedavi
Davranışsal tedavi, ilaçlar, üretral cihaz, rahim ağzı aracı(Peser), cerrahi; askı prosedürleri, mesane boynu askısı, sarkma ameliyatı, yapay idrar sfinkteri