Mesane Boynu Darlığı

Mesane Boynu Darlığı ve Cerrahi Tedavisi

Mesane boynu, mesanenin üretraya açılan kısmına verilen isimdir. Çeşitli sebeplerle mesane boynunda darlıklar oluşabilir ve mesane boynunun daralması idrar akımını zorlaştırarak hastalarda birbirinden farklı şikayetlere sebep olabilir. Vücudun idrarı dışarı çıkarma kabiliyetinin azalması sonucu oluşan bu şikayetler idrar tazyiğinde hafif azalmadan ciddi şikayetlerin eşlik ettiği ve idrar çıkışının hiç olmadığı tam tıkanmaya kadar geniş bir yelpazede olabilir.

Mesane Boynu Darlığı Neden Olur?

Mesane boynu darlığının birbirinden farklı birçok sebebi olabilir. En sık karşılaştığımız sebep mesane boynunda “skar” yani yara dokusunun oluşmasıdır. Skar dokusu oluşumu aslında vücudun kendini tamir etme mekanizması olup vücudun birçok bölgesinde görülen yaralanma sonrası iyileşme bu şekilde sağlanır. Derimiz kesildikten sonra iyileşince gördüğümüz doku bu dokudur. Vücudumuzun bütünlüğünün korunması için çok faydalı olan bu doku mesane boynu gibi özelleşmiş bölgelerin yaralanma sonrası iyileşmesinde maalesef işlevsel bozulmaya sebep olmaktadır. Mesane boynu ise en sık kapalı prostat ameliyatı da dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan TUR-P veya prostat kanseri tedavisi için yapılan radikal prostatektomi gibi ameliyatlar; cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya geçirilen kazalar sebebiyle yaralanır, dolayısıyla mesane boynu darlığının en sık sebepleri bunlardır.

Mesane Boynu Darlığına Nasıl Tanı Konur?

Mesane boynu darlığından şüphelenen hastalar mutlaka bir doktora başvurmalıdır. Mesane boynu darlığının tanısı yukarıda bahsedilen sık görülen sebeplerin ve hastanın şikayetlerinin araştırılması ile başlar. Benzer şikayetlere yol açabilecek hastalıkları dışlamak ve böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek için birkaç kan ve idrar tetkiki istenebilir. Mesane boynu darlığının ciddiyetini değerlendirmek için halk arasında işeme testi de denilen üroflow yaptırılabilir. Mesane boynu darlığını değerlendirmek için retrograd üretrografiden ultrasonografiye ultrasonografiden MRa MRdan bilgisayarlı tomografiye birçok görüntüleme yöntemi kullanılabilir. Gerekirse ışıklı bir kameradan ibaret olan bir sistoskopla üretradan girilip darlığa bakılabilir.

Mesane Boynu Darlığında Ne Gibi Şikayetler Görülür?

Mesane boynu darlığı darlığın ciddiyetine göre farklı büyüklüklerde şikayetlere sebep olabilir. Bu şikayetlere;

  • İşemeyi başlatmakta zorlanma,
  • İdrar tazyiğinde azalma,
  • İşeme sırasında kesilmeler olması,
  • Mesane sürekli dolu gibi hissetme,
  • Mesaneyi tamamen boşaltamıyor gibi hissetme,
  • Özellikle geceleri sık işeme ihtiyacı,

İdrarda kan görme örnek verilebilir.

Mesane Boyu Darlığında Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Optimal tedavi hasta hikayesine, darlığın ciddiyetine ve süresine göre değişir. Mesane boynu darlığının bilinen tedavi yöntemleri; takip, kateterizasyon, endoskopik tedavi, mesane boynu rekonstrüksiyonu ve robotik mesane boynu rekonstrüksiyonudur.

 

Takip

Bazı mesane boynu darlıklarında hastanın tedaviye ihtiyacı yoktur. Cerrahınız takibin sizin için en doğru seçenek olduğuna karar verebilir. Bunun anlamı cerrahınızın şikayetlerinizi düzenli olarak takip edeceği anlamına gelir.

 

Kateterizasyon

Bir kateter mesane boynu darlığınızı yönetmek ve mesanenizi boşaltmaya yardım etmek için kullanılabilir. Kateterizasyonun 3 tipi bulunmaktadır;

1-Aralıklı kateterizasyon: Hasta kateteri günde 6 kereye kadar üretrasından takıp mesanesini boşaltır. Mesane boşaltıldıktan sonra kateter çıkarılır. Bu yöntem hem idrar akımını sağlar hem de mesane boynunu açık tutar.

2- Sürekli kateterizasyon: Hastaya uygulanan kateter 3-4 haftada bir değiştirilir. Kateter mesaneyi sürekli boşaltır.

3- Sistostomi: Kateter karından direkt mesaneye takılır. Bu yöntem genellikle mesane boynu rekonstrüksiyonu yapılacak hastalarda hasta ameliyatı beklerken kullanılır.

 

Endoskopik Tedavi

Endoskopik tedavi çoğu hastada ilk basamak tedavi olarak tercih edilir. Ameliyathanede anestezi altında yapılır. Endoskopik tedavide üroloğunuz üretra içerisinden küçük bir kamera ve işlemi yapacağı küçük tıbbi aletler ilerletir. Bu işlem tamamen üretra içerisinden yapıldığı için deride kesi izi olmaz. Vücudun idrar tutma mekanizması yaralanırsa ameliyat sonrası idrar kaçırma görülebilir. Çoğu hasta ameliyattan sonra hastanede en fazla 1 gün yatacaktır. Bu işlem diğer cerrahi tedavi yöntemlerinden kolay olmakla ve daha hızlı iyileşmekle birlikte darlığın tekrarlama olasılığı da daha yüksektir.

 

Mesane boynu rekonstrüksiyonu

Eğer endoskopik tedavi başarılı olmazsa üroloğunuz mesane boynu rekonstrüksiyonunu sonraki tedavi basamağı olarak seçebilir. Bu ameliyat açık yapılır yani ameliyattan sonra kesi iziniz olacaktır. Çoğu hasta bu ameliyattan sonra en az 3 gün hastanede yatar. Bu ameliyat laparoskopik veya robotik  yapılabilir.

 

Robotik mesane boynu rekonstrüksiyonu

Mesane boynu rekonstrüksiyonu için kullanılan yöntemlerden biri olup hasta ve cerrah konforu en yüksek olandır. Ürolog robotu kontrol paneli ile kontrol ederken işlem robotun hassas kolları ile gerçekleştirilir. Ürolog ameliyatın yapılacağı bölgeyi daha rahat görür, anatomiye daha iyi hakim olur. Büyük bir kesi yapılması yerine sadece robotun kullarının içerisinden geçebileceği küçük delikler açılır. Hasta robotik cerrahi sonrası geleneksel yönteme göre daha hızlı iyileşir, hastanede daha az yatar, hastane enfeksiyonu yapacak etkenlere daha kısa süre maruz kalır.