Kriptorşidizm (İnmemiş Testis)

Kriptorşidizm (İnmemiş Testis)

Kriptorşidizm veya inmemiş testis, erkek yenidoğanların sık görülen konjenital malformasyonlarından biridir. Testis dokusu anne karnında ilk olarak karın arka duvarında oluşur.

Daha sonra hormonal ve mekanik faktörlerle kasık bölgesine ilerler ve oradan da yumurta kesesine (skrotum) ulaşır. Bu yolakta aksama gelişirse, testis geride veya normal olmayan bir pozisyonda kalır;

buna inmemiş testis denir. Bu durumda yumurta kesesinin gelişmediği görülür ve testis kese içerisinde hissedilemez. İnmemiş testisli çocuklarda kısırlık ve testis kanseri riski normal popülasyona göre daha yüksektir, bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi ve takibi gereklidir.

Tedavi; 6 aylıktan itibaren tedaviye başlanmalıdır. Çünkü bu yaştan sonra genellikle testis kendiliğinden yerine inmez. Çocuk 1 yaşına geldiğinde testis torbaya inmemişse beklemeye gerek yoktur. En geç 18 ayda tedavi yapılmalıdır. Özel durumlar dışında ameliyatla testis yerine indirilmelidir. Çünkü bu yaştan sonra olumsuz doku değişiklikleri başlamaktadır.

Hormon iğneleri ergenlik çağını taklit eder ve geçici hormon uyarısıyla testisin inmesini sağlamak amacıyla uygulanır. Başarı oranları düşüktür, %20’yi geçmez. Başarılı olduğu olguların önemli bir bölümü retraktil testis olup inmemiş testisten ayırıcı tanısı tam yapılamamış olgulardır.